...
badania lekarskieZdrowiezdrowie kobiety

Badania prenatalne – kiedy koniecznie należy je wykonać?

Badania prenatalne pozwalają wykryć poważne wady genetyczne u dziecka. Dają duże szanse na wczesne rozpoznanie choroby oraz szybkie podjęcie leczenia – niekiedy jeszcze w łonie matki. Można je podzielić na inwazyjne (wykonuje się je tylko wtedy gdy istnieje ryzyko wad genetycznych) oraz nieinwazyjne (powinny być standardowym badanie wykonywanym u każdej kobiety, w Polsce są zalecane wszystkim osobom, które ukończyły 35. rok życia).  Jakie są wskazania do wykonania tych dwóch rodzajów badań.

Badania prenatalne nieinwazyjne – wskazania

Badanie prenatalne nieinwazyjne są refundowane  w Polsce pod  warunkiem, że kobieta ukończyła 35. rok życia lub w poprzedniej ciąży wystąpiły wady chromosomowe płodu. Badania te wykonuje się bezpłatnie u kobiet, u których w rodzinie występują choroby genetyczne, jak np. zespół Downa, zespół Edwardsa lub zespół Turnera. Ponadto jeżeli podczas USG zaobserwowano nieprawidłowości, badania prenatalne powinny być wykonywane bezpłatnie.

Nieiwazyjne badanie prenatalne pozwala określić jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia wad płodu. W czasie wykonywania badań nie można postawić diagnozy stwierdzające obecność wad. Ogromną zaletą tych badań jest bezpieczeństwo zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Do badań prenatalnych nieinwazyjnych zaliczają się m.in.: USG genetyczne, test NIFTY, test PAPP-A.

Badania prenatalne inwazyjne – wskazania

Badania prenatalne inwazyjne wykonuje się tylko wtedy gdy istnieje ryzyko wystąpienia u dziecka wad genetycznych. Materiał do badania jest pobrany w czasie zabiegu, zatem wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań dla płodu.  Podobno jedna kobieta na 200 traci dziecko w czasie tego badania. W przeciwieństwie do badań prenatalnych nieinwazyjnych, te dają prawie 100% pewność co do rozpoznania choroby.

Inwazyjne badania prenatalne są konieczne gdy podczas USG genetycznego zauważono nieprawidłowości. Ponadto inne wskazania do tych badań to: wiek matki powyżej 35 roku życia, dodatki wynik testu podwójnego lub potrójnego, wady ośrodkowego układu nerwowego w poprzedniej ciąży, urodzenie dziecka z chorobą metaboliczną oraz anomalia chromosomowe u rodziców.

Do badań prenatalnych inwazyjnych należą: amniopunkcja, biopsja troblastu, biopsja tkanek płodu, fetoskopia, etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Editor's choice