...
służba zdrowiaZdrowie

Likwidacja centrali NFZ

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział likwidację Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Zastąpi ją Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się wyceną świadczeń.

Reforma NFZ jest jednym z elementów – planowanych na lata 2012 – 2015 – zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia. Ideą reformy jest przeniesienie wyceny świadczeń zdrowotnych do Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, które sprawi, że wyceniający nie będą poddani presji płatnika, co zdaniem ministra zwiększy ich obiektywność.

UNUZ wchłonie również 2 inne, odrębne dotychczas, instytucje: Agencję Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości. Zmiana ta nie ma prowadzić do likwidacji tych agencji, tylko do połączenia ich w nowej instytucji, która będzie lepiej zarządzała taryfikacją i dopuszczeniem nowych technologii do polskiego systemu opieki zdrowotnej.

UNUZ ma za zadanie nadzorować funkcjonowanie regionalnych funduszy zdrowia, a w przyszłości także niepublicznych płatników. Likwidacja centrali NFZ jest kluczowym z elementów planowanej reformy zdrowia. Kolejnymi etapami reformy są: wyprowadzenie wyceny świadczeń poza obszar płatnika, weryfikacja jakości leczenia, stworzenie mapy realnego zapotrzebowania na usługi zdrowotne oraz zbudowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionie.

One comment
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Editor's choice